Kontaktuppgifter


Styrelsen

Styrelsens ledamöter är:

Ordförande Johnny Carlsson,  072-2062225, johnny.LR.carlsson@telia.com
Sekreterare 
Björn Gunnarsson, 0730-378357, bjorn.g@telia.com
Kassör Börje Aronsson, 070-6474174, borje.aronsson@telia.com
V. Ordförande Hugo Westlin,079-3402850, hugo.westlin@telia.com
Ledamot Stefan Lager, 070-5122680, stefan.lager@telia.com
Ledamot Joakim Unosson, 070-8281349, jocke_67_ @hotmail.com

Suppleant Claes Andreasson, 070-3110992, claes.andreasson@ascom.com

Suppleant Tommy Blomgren, 070-3612056, tommyblomgren@telia.com

Allmän e-postadress: info@nossansfiber.se