Aktuell information nedan


Kallelse till Årsstämma 2024

Nossans fiber Ek. Förening håller årsstämma i Eggvena bygdegård torsdagen den 23/5 kl. 19.00.

 • Styrelsen informerar om föreningens status och ekonomi.
 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkomna!

Styrelsen för Nossans fiber Ekonomisk förening

Felet åtgärdat!

Torsdag 2024-03-28

Problem med internetanslutning i Remmene. Telia är informerade och arbete pågår för att åtgärda felet.

Information nytt avtal med Telia

Utdelning av ny hårdvara kommer att ske lördagen den 24 februari mellan kl. 10.00 – 14.00

Eggvena Bygdegård

Nossans fiber har nu tecknat ett nytt avtal med Telia. Avtalet löper på 8 år och innebär att vi får högre hastighet i vårt fibernät. Upp till 1000 Mbit/s åt båda håll. Vi uppmanar samtliga medlemmar att byta till ny hårdvara efter utdelningen, för att få bästa möjliga utbyte av den högre hastigheten. I avtalet ingår ny router och en TV-box. Vi har tecknat avtal om tvillingabonnemang. Möjlighet att ansluta två TV per hushåll ingår således. Tv och Streaming lagom ingår. När det gäller den fasta telefonin så ingår det fasta numret i vårt abonnemang. Telefon ingår inte! Telia stöder inte längre fast telefoni via bredband, utan det krävs ett sim kort även i den fasta telefonen. För medlemmar i Nossans Fiber gäller support via  020-20 20 70.

Bråttensby 2024-02-13

Styrelsen

Nossans Fiber Ekonomisk Förening

Förändring av fibertjänster från Telia

Nossans Fiber nytt avtal

Telia bredband 1000/1000, TV & Streaming Lagom, inklusive tvillingabonnemang och Telefoni via mobilnätet ingår i Nossans Fiber nya avtal från och med 2024-01-31.

Behöver jag göra något?

För att tv-tjänsten ska fortsätta att fungera efter 2024-01-31 behöver du aktivera tjänsten och får då ut nya inloggningsuppgifter. Är du osäker om du gjort det, gå in på telia.se/mitt-telia. Kommer ”Tv” upp under rubriken ”Dina abonnemang” har du redan aktiverat din tjänst.

Du som inte har aktiverat tv-tjänsten behöver göra det för att få ut nya individuella inloggningsuppgifter. Guide på hur du lägger in inloggningsuppgifter i din tv-box finns på telia.se/tvkoder. Beställ och aktivera enkelt dina kollektiva tjänster och streamingtjänsten Telia Play på telia.se/aktivera.

Kom igång med dina tjänster på telia.se/komigång eller ring Telia support på 020-20 20 70

Telia byter switchar

Under vecka 4, onsdag den 24 och torsdag den 25 januari kommer Telia att byta switchar i noderna. Det innebär att det kan bli kortare störningar i uppkopplingen under tiden bytet sker.

Eventuellt kan du behöva starta om din utrustning om det inte fungerar.

Om det inte fungerar, så prova att starta om utrustningen igen efter ett par timmar.

Byte av switchar görs för att för att Telia skall kunna erbjuda oss en högre hastighet i ett nytt avtal.

När allt är klart med Telia återkommer vi med mer information via mejl och på vår hemsida vad detta innebär för våra medlemmar.

Bråttensby 2024-01-17

Styrelsen

Nossans Fiber Ekonomisk Förening

Välkommen till Nossans fiber årsstämma 2023

Styrelsen hälsar dig välkommen till Nossans fiber årsstämma 2023.

Plats:             Eggvena bygdegård

Datum:          15 juni

Tid:                19.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
 8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
 9. Revisionsberättelsen föredras.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
 15. Val av ordförande.
 16. Val av två styrelseledamöter på två år.
 17. Val av två suppleanter på ett år.
 18. Val av två revisorer på ett år.
 19. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 20. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
 21. Mötets avslutande.